Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

åben dialog

IPLS-Interprofessionel Læring & Samarbejde i Sundhedsvæsenet

Emneord (38):

 


Netværket for IPLS og en del af Selskabet for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet er det første af sin art i Danmark. Formålet er at udvikle, samle og synliggøre erfaringer med interprofessionel praksis i sundhedssektoren – både på uddannelsessteder og i det sundhedsfaglige arbejde i den primære, sekundære og tertiære sektor. Målet med selskabet er at sætte fokus på samarbejde og læring imellem sundhedsvæsenets professioner på en måde, der inddrager patienter og borgere.

 

Netværket har fokus på og arbejder  for:

  • Tilfredse patienter/borgere, brugere og pårørende 
  • Høj faglighed og interagerende samarbejde mellem de forskellige professioner
  • Høj tilfredshed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet
  • Styrkelse af samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne og de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet

Hjemmeside: IPLS.dk (medlemsskab, aktiviteter, nyheder)

Nyt netværk

Vores sundhedsvæsen - dine data

D. 9. september styrkes borgernes mulighed for hurtigere adgang til egne data i sundhedsjournalen. Ændringen betyder, at...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler