Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

Velkommen til VIS.dk

På grund af lav brugeraktivitet gennem en årrække på Vis.dk, har Danske Regioners bestyrelse besluttet at lukke ned for siden. Vis.dk vil blive lukket d. 31-12-2017, hvor det ikke er muligt at tilgå siden efter denne dato.

I den sammenhæng opfordres du til at hente relevant materiale ned inden den 17.12.2017. Efter denne dato vil dine data ikke længere være tilgængelige.

Efterlysning

Spørg kollegaerne

Med en efterlysning har du mulighed for at efterspørge andres erfaringer med problemstillinger, der ligner din. Opret en efterlysning og lad de andre brugere hjælpe dig videre.

Se efterlysninger

Guide til den gode efterlysning samt øvrige brugerguides til VIS.dk

Opret efterlysning

 

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Til alle brugere på VIS.dk

På grund af lav brugeraktivitet gennem en årrække på Vis.dk, har Danske Regioners bestyrelse besluttet at lukke ned for siden. Vis.dk vil blive lukket d. 31-12-2017, hvor det ikke er muligt at tilgå siden efter denne dato.

I den sammenhæng opfordres du til at hente relevant materiale ned inden den 17.12.2017. Efter denne dato vil dine data ikke længere være tilgængelige.

Dagens profil

Nyt netværk

Akutterapeuter

Netværk for terapeuter i akutmodtagelse - skadestue og akut senge afsnit.

Tilmeld dig netværket

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012 - 15

Netværk for gennembrudsprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012 - 15

NYT BLOG-NETVÆRK: PATIENTEN SOM PARTNER

Besøg netværket Patienten som partner og læs indlæg om samarbejdet mellem patient, pårørende og professionelle.

Seneste aktivitet

Jannik Sevaldsen har redigeret et netværksarrangement: Et værdigt liv – en værdig død? for 8 måneder 5 dage siden

Jannik Sevaldsen har oprettet et netværksarrangement i Patienten som partner: Et værdigt liv – en værdig død? for 8 måneder 5 dage siden

Jesper Buchholdt Gjørup har anbefalet Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015 for 9 måneder 5 dage siden

Jesper Buchholdt Gjørup har oprettet et videnkort: Forbedringsmetoder for 9 måneder 6 dage siden

Jesper Buchholdt Gjørup

Jesper Buchholdt Gjørup har oprettet et netværksarrangement i VIS.dk-netværket: Dansk Evalueringsselskabs læringsseminarer og årskonference for 9 måneder 2 uger siden

Johanne Horsbøll har anbefalet Bedre forløbscompliance - færre udeblivelser for 1 år 5 dage siden

Jannik Sevaldsen har oprettet et netværksarrangement: Gå-hjem-møde: Bedre patientinddragelse ved brug af teknologi for 1 år 2 uger siden

Jannik Sevaldsen

Trine Petersen har oprettet et netværksarrangement i Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS): Læringsnetværk bedre forløbscompliance for 1 år 2 måneder siden

Trine Petersen har redigeret et netværksarrangement: Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami for 1 år 2 måneder siden

Trine Petersen har oprettet et netværksarrangement: Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami for 1 år 2 måneder siden

Trine Petersen

Jannik Sevaldsen har oprettet et netværksarrangement: Fordrag v. tidl. direktør hos Grundfos - og pårørende i 15 år for 1 år 2 måneder siden

Jannik Sevaldsen

Jannik Sevaldsen har redigeret et netværksarrangement: Gå-hjem-møde om systematisk brugerinddragelse for 1 år 3 måneder siden

Videnkort

User picture for Anonym

Analyse af benzodiazepiner i urin

User picture for Anonym

Cannabis: Fortolkning af laboratorieanalyser

User picture for Anonym

Narkotika i e-cigaret væsker

User picture for Anonym

Misbrugsanalyser (konfirmatoriske)

User picture for Anonym

Forbedringsmetoder

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler